ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสุรพล ศรจิตต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง ศพช.ชลบุรี ร่วมกันจัดทำฐานเศรษฐกิจพอเพียง ใว้ภายในศูนย์ฯและได้ก่ออิฐทำฐานถ่านจากกิ่งไม้ เนื่องในวันพัฒนาประจำเดือน มีนาคม 2561

11 เมษายน 2561 /

09:40 น.

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ให้สวยงามเพื่อต้อนรับผู้มาใช้สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

09 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:47 น.

คลังสื่อ