ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสุรพล ศรจิตต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

<> ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันเก็บผัก กวางตุ้งฮ่องเต้และผักกาดขาว เป็นผักกางมุ้ง ปลอดสารพิษ(ผักไฮโดรโพนิค) เป็นอีกหนึ่งฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

11 มิถุนายน 2561 /

10:09 น.

นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี มอบหมายให้นายปรีชา ภูมิกอง ผช.ผอ.ศพช.ชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรม(หลังอบรม) หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ พัฒนากรระหว่างประจำการ และ วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำอาชีพขนมทองม้วน จากวิทยากรสัมมาชีพ สร้างอาชีพ สร้างวิทยากรต้นแบบในชุมชน กล้าพูด กล้าเล่าเรื่อง เอกลักษณ์สำเนียงภาษาขะแม “บองสลันเนียง”โดยมีนางกัญญา สุนทรวัฒน์ พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ พัฒนากร และวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

08 มิถุนายน 2561 /

20:33 น.

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี มอบหมายให้ นายพีฏาวุธ นาโควงค์ หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร(วังหว้า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

06 มิถุนายน 2561 /

13:54 น.

คลังสื่อ