นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพร้อมด้วยนายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ

06 กันยายน 2561 /

18:27 น.

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ประธานคณะทำงาน ศปน.ศพช.ชลบุรี นายสุรพล ศรจิตต์ เลขานุการ ศปน.ศพช.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ศปน.ศพช.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดชลบุรี ” แอ่งเล็กเช็คอิน “

04 กันยายน 2561 /

18:43 น.