บริการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ที่ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก ประเภท
(ชั่วโมง)
1 ร้านค้าออนไลน์ 5 ค้าขายออนไลน์
2 ขนมปังปิ้ง 1.30 อาหาร
3 เพาะถั่วงอกคอนโด 3 อาหาร
4 เพาะเห็ดในตะกร้า 3 อาหาร
5 ขนมต้มใบเตย 2 อาหาร
6 ถั่วคั่วทราย 1 อาหาร
7 สลัดโรลและน้ำสลัดครีมซีฟู๊ต 2 อาหาร
8 วุ้นแฟนซี 3 อาหาร
9 คอนเฟล็คคาราเมล 2 อาหาร
10 มะขามแช่อิ่ม 3 อาหาร
11 น้ำพริกปลาทู 2 อาหาร
12 น้ำสมุนไพร (อัญชัน/มะนาวโซดา) 2 เครื่องดื่ม
13 ผสมดินปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มรายได้ 2 ของใช้
14 แชมพูสมุนไพร 2 ของใช้
15 ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 3 ของใช้
16 น้ำยาเอนกประสงค์ 2 ของใช้
17 ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ 4 ของใช้
18 ช่างเดินสายไฟเบื้องต้น 3 ไฟฟ้า
19 ช่างประปาเบื้องต้น 3 ประปา
20 น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพรสจืด 2 เกษตรกรรม
21 ปลูกผัก/ไม้ดอกไม้ประดับบนฟางก้อน 1.3 เกษตรกรรม
22 ปุ๋ยหมักสูตรไม่กลับกอง 1.30 เกษตรกรรม
23 ปุ๋ยหมักในกระสอบ 0.30 เกษตรกรรม
24 ปักชำหรือควบแน่น 1.30 เกษตรกรรม
25 การตอนกิ่ง 1.30 เกษตรกรรม
26 ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน 3 เกษตรกรรม
27 ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และฟาง 4 เกษตรกรรม
28 สมุนไพรแช่เท้า 1 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
29 กระถางต้นไม้จากรถยนต์ 3 ของตกแต่ง
30 ตัดผมชาย 3 บริการ
31 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 วัน บริการ
32 อินโฟกราฟิกเบื้องต้น 2 วัน บริการ
33 ประเมินออนไลน์ 1 วัน บริการ
34 การถ่ายภาพเบื้องต้น 2 วัน บริการ
35 ขับรถยนต์เบื้องต้น 6 บริการ
36 การซ่อม/บำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 6 บริการ
37 ปะและเปลี่ยนยางในรถจักรยาน 3 บริการ
38 ซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 6 บริการ
39 ซ่อมรถจักรยาน 3 บริการ
40 ออกแบบระบบน้ำ 1 วัน บริการ
41 คนมีไฟระบบโซล่าเซลล์ 1 วัน บริการ
42 ศิลปะบนแปลงผัก 3 บริการ
รวม 42 หลักสูตร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)