📣 ศพช.ชลบุรี ประกาศเจนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ”งดรับ งดให้”

❌ ขอขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

(Visited 1 times, 1 visits today)