ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 1

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2561
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)