ผักไฮโดรโพรนิค เป็น 1 ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

วันที่ 4 มกราคม 2561

ลูกจ้างของศูนย์ฯ ได้เก็บผักไฮโดรโพรนิคเพื่อจัดจำหน่ายกับหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงผัก 1 หลัง สามารถเก็บได้ประมาณ 50 ถุง

ผักไฮโดรโพรนิค เป็น 1 ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)