นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นายสงกรานต์ เค็มมาก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการก่อสร้างและเทคอนกรีตฐานราก

<<ศพช.ชลบุรี: 9 ม.ค. 2561>>

นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นายสงกรานต์ เค็มมาก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการก่อสร้างและเทคอนกรีตฐานราก การดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
____________________

(Visited 1 times, 1 visits today)