ลูกจ้างศูนย์ฯชลบุรี ร่วมกันเก็บผักไฮโดรโพรนิค ผักกาดขาว กวางตุ้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของ ศูนย์ฯชลบุรี

<<ศพช.ชลบุรี: 9 ม.ค. 2561>>

ลูกจ้างศูนย์ฯชลบุรี ร่วมกันเก็บผักไฮโดรโพรนิค ผักกาดขาว กวางตุ้ง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของ ศูนย์ฯชลบุรี
_________________

(Visited 1 times, 1 visits today)