วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ให้สวยงามเพื่อต้อนรับผู้มาใช้สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี  มอบหมายเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบบริเวณหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ให้สวยงามเพื่อต้อนรับผู้มาใช้สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)