วันที่ 2 เมษายน 2561 กิจกรรมที่ 4 เติมเต็มองค์ความรู้ โครงการพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile ณ งานมหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

วันที่ 2 เมษายน 2561
กิจกรรมที่ 4 เติมเต็มองค์ความรู้ โครงการพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile ณ งานมหากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)