วันที่ 26 มีนาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง ศพช.ชลบุรี ร่วมกันจัดทำฐานเศรษฐกิจพอเพียง ใว้ภายในศูนย์ฯและได้ก่ออิฐทำฐานถ่านจากกิ่งไม้ เนื่องในวันพัฒนาประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง ศพช.ชลบุรี

ร่วมกันจัดทำฐานเศรษฐกิจพอเพียง ใว้ภายในศูนย์ฯและได้ก่ออิฐทำฐานถ่านจากกิ่งไม้

เนื่องในวันพัฒนาประจำเดือน มีนาคม 2561

   ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)