นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนโดยมีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม

ศพช.ชลบุรี(:)11 กันยายน 2562
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนโดยมีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม

เพื่อแลหน้า ในการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมและเตรียมตัวต้อนรับพัฒนากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนแบะประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เพื่อเหลียวหลัง ในการทำงานที่ผ่านมา ประเมินการทำงานและปรับเปลี่ยนแก้ไขให้งานออกมาดียิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุม 1 ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)