ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

《ศพช.ชลบุรี(:)9 ตุลาคม 2562》
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนโดยมีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม
>เพื่อแลหน้า ในการเตรียมความพร้อมปรับปรุงดูแลสถานที่ ดูแลระบบสารสนเทศและข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการดูแลฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์ฯ
>เหลียวหลัง ในการทำงานที่ผ่านมา ประเมินการทำงานและปรับเปลี่ยนแก้ไขให้งานออกมาดียิ่งขึ้น
>ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชมภูนุช กุลกะดี ที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการเป็นเวลา 25 ปี
ณ ห้องประชุม 2 ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)