ในโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ร่วมประชุม ตรวจรับครั้งที่ 7/2562

《ศพช.ชลบุรี (:)21 ต.ค. 2562》
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น 34 ห้อง ร่วมประชุม ตรวจรับครั้งที่ 7/2562 ซึ่งในการก่อสร้างได้ดำเนินการการเร็วกว่าเป้าที่กำหนด พร้อมลงตรวจหน้างาน ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)