โคก หนอง นา โมเดล เตรียมพร้อม ใกล้จะเป็นจริงแล้ว

ศพช.ชลบุรี:21 ม.ค. 2563
นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และอ.ธีระ วงษ์เจริญ พร้อมด้วยทีมศูนย์ฯมาบเอื้อง ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมทุกกระบวนการ ในโคก หนอง นา โมเดล และทำการสำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรม ณ ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)