แจกผักฟรี ต้านภัยไวรัสโควิด-19

#แจกผักฟรี ต้านภัยโควิด-19 🥬
🥒 14 เมษายน 2563 🐬
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ได้แจกผักกาดและผักกวางตุ้งฟรี
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
และแจกให้กับพี่น้องภายในศูนย์
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงภัยโควิด-19

 

(Visited 1 times, 1 visits today)