กรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการดีๆ มาให้บุคลากรกรมฯ ร่วมกิจกรรม “10,000 ก้าว ชาวพช.สุขภาพดี”

กรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการดีๆ
มาให้บุคลากรกรมฯ ร่วมกิจกรรม
“10,000 ก้าว ชาวพช.สุขภาพดี”

 

(Visited 1 times, 1 visits today)