เชิญเช็คอิน กินผัก ณ ศพช.ชลบุรี

เช็คอิน กินผัก (…)

นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี
มอบหมายให้ทีมงาน ศพช.ชลบุรี นำผักที่เพาะใว้ สวยงาม พร้อมรับประทาน มาตกแต่งสถานที่ให้เป็นสวนผักแบบคนในเมือง
เช็คอิน กินผัก กับสวนคนเมือง
*** ป้ายทางเข้าศูนยฯ ชลบุรี
-กระเพาแดง
-วอเตอร์เครสแดง
-สะระแหน่
*** หน้าเรือนพลับพลา
-วอเตอร์เครสเขียว
-ผักแพรว
เชิญเช็คอิน กินผัก ณ ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)