พร้อมลุยแล้ว…นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล…สระแก้ว

< พร้อมลุยแล้ว…นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล…สระแก้ว…>

ศพช.ชลบุรี (:) 26 ธ.ค. 2563
……………………………………
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล”
หลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2563
…………………………………….
(-)กิจกรรมกตัญญูต่อพื้นที่ ทำเสวียนรอบต้นไม้
(-) นำเสนอแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” โดยนายพีฏาวุธ นาโควงค์ หนก.ศพช.ชลบุรี
(-)ประเมินโครงการ
(-)ตั้งปณิธาน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
(-) มอบวุฒิบัตร
(-)คืนผ้าสี
(-)คืนอายุ คืนตำแหน่ง
(-)ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

…………………………………..
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)