เตรียมดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

🌱ศพช.ชลบุรี 🦈7 ก.ย. 2564🌱
🌴โคก หนอง นา โมเดล🌾

นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมพิเศษเพื่อเตรียมดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
โดยกำหนดวันเวลาในการอบรม การเตรียมการสอนในแต่ละรายวิชา และการปรับกลยุทธ์ในการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)