💇ตัดผมชายเบื้องต้น ฟรี… 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย💇✂️

ศพช.ชลบุรี🌼19 พ.ย.2564

🏵️108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย 🌺

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ได้ขับเคลื่อนโครงการ 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

การตัดผมชายเบื้องต้น ฟรี แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่อยากเป็นช่างหรืออยากได้ความรู้ในการตัดผมชายเบื้องต้น
หรือผู้ได้ที่สนใจตัดผมฟรี ขอเชิญมาพบกันได้ที่ ศพช.ชลบุรี
ที่นี่มีร้านกาแฟพอเพียง ใว้คอยบริการอีกด้วย
เป็นอีก 1 อาชีพ ในโครงการ 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ของ ศพช.ชลบุรี
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

https://www.facebook.com/Cddchonburi/videos/325330165633511/

 

(Visited 1 times, 1 visits today)