📣การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

⏰ 10 พฤษภาคม 2565🌹

🎉นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
📍เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ค. 65 ณ ศพช.ชลบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🏡ศพช.ชลบุรี : รายงาน

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)