📣“เศรษฐกิจพอเพียง” และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำยา “การทำน้ำยาล้างจาน” ณ ห้อง Training Center บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด จ.ชลบุรี

⏰ 7 มิถุนายน 2565

🌷นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี พร้อมด้วย น.ส.อรชุมา พูนชัยภูมิ นางชมภูนุช กุลกะดี และ น.ส.นุชจรีย์ อุปสัย สนับสนุนวิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับพนักงานบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
โดยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำยา “การทำน้ำยาล้างจาน” ณ ห้อง Training Center บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด จ.ชลบุรี

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา โมเดล
#บ้านพอเพียง ศพช.ชลบุรี
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคง

(Visited 1 times, 1 visits today)