📣ให้การตอนรับทีมงานจากวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดห้องพัก

⏰ 8 มิถุนายน 2565

📢 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้ให้การตอนรับทีมงานจากวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดห้องพัก
การทำงานของทีมงานคุณภาพ การจัดห้องพัก และการดูแลอาคารสถานที่ ของ ศพช.ชลบุรี
ในการนี้ นางสาวพรรธิภา นักรบ หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยทีมงานศพช.ชลบุรี ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเทคนิคการปูผ้า การพับผ้าเช็ดตัวในห้องพักให้สวยงาม การทำความสะอาดห้องพัก เพื่อนำไปพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ต่อไป

👍พัฒนาคือสร้างสรรค์
👍Change For Good
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)