📣ร่วมกันจัดตั้งร้านขายสินค้า ที่เป็นแบบอย่างในในการประกอบอาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

🐛108 อาชีพแก้จน  พัฒนาคนทุกช่วงวัย 🌱
📣 นายอิรยศ  เอนก  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี  ขับเคลื่อนงาน 108 อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยและพัฒนาฐานเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นแบบอย่างการแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตลอดเวลา
📣 วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งร้านขายสินค้า ที่เป็นแบบอย่างในในการประกอบอาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีทำเป็นประจำ
ได้จำหน่ายให้กับผู้ที่มาใช้สถานที่ในการรายงานตัว รับราชการครู รวมญาติที่ติดตามมาด้วยประมาณ 400 คน
ได้มีการจำหน่ายสินค้าดังนี้
🥃กาแฟสด ที่ทางศูนย์ฯชลบุรี ได้ทำเพื่อจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
🍡 ลูกชิ้นทอด เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำง่าย ขายง่าย รับประทานง่าย
🍳 ข้าวไข่เจียว เป็นไข่ไก่ที่ได้จาก ฐานไก่ไข่อารมณ์ดี ทีเป็นอีก 1 ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใน ศพชฯ ชลบุรี
เป็นที่สนใจของลูกค้าที่ทำง่าย และจำหน่ายในราคากันเอง
ณ หน้าหอประชุมพระยาสัจจา

🌼Change for good
🌿เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)