⚽ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ภายใต้โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

วันที่ 21 มิ.ย. 2565
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ภายใต้โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

โอกาสนี้มี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาและภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน
และมีนายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี
นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง และพี่น้องพัฒนาชุมชน นักกีฬาและกองเชีย 3 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทการแข่งกีฬา
ฟุตบอลชาย
แชร์บอลหญิง
เปตอง
และกีฬาพื้นบ้าน
– ตีกอล์ฟมะเขือยาว
– ปิดตาตีปิ๊บ
-วิ่งกระสอบ
-วิ่งสามขา
-ชักกะเย่อ

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 8 ในแต่ละประเภทกีฬา และเป็นประธานในการปิด
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ภายใต้โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. เขตตรวจราชการที่ 8 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

🌼Change for good
🌿เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565…
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)