📣เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ ศพช.ชลบุรี

⏰วันที่ 26 มิถุนายน 2565

🌷นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี ทีมสนับสนุนจากสถาบันฯ จาก ศพช.เพชรบุรีและ ศพช.พิษณุโลก ร่วมประชุม กับ นายสรรเสริญ คำทอง ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” ในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ ศพช.ชลบุรี

🌷ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับ ศพช.นครนายก และ ศพช.สระบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll

 

(Visited 1 times, 1 visits today)