📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ 📣

📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ 📣
👏 เริ่มแล้ววันแรก 👏

🦈ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี📣
ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง

📣📣 วันที่ 27 มิ.ย. 2565 📣📣
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี ร่วมกับ สถาบันการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จาก ศพช.พิษณุโลก และ เพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย ภาคีการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน จาก 7 จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ศพช.ชลบุรี ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด จำนวน 70 คน ตามโครงการสร้างผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

⏰ เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting จากกระทรวงมหาดไทย

🌼 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
⏰ 8.00 น. วัดอุณหภูมิ แสดงผลตรวจ ATK รายงานตัว
⏰ 9.00 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำสถานที่โดย นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี
⏰ 9.30 น.กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากร ศพช.ชลบุรี
⏰ 18.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
⏰ 19.00 น. เหลียวหลัง แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปี แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน
Keep Soil Alive, Protect soil biodiversity
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#UNFAO
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)