นำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣 🌼วันที่ 29 มิถุนายน 2565🌼 🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

📣📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣

🌼วันที่ 29 มิถุนายน 2565🌼
🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ (3)
🌱ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี🦈

🌼 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชลบุรี ร่วมกับ สถาบันการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ พิษณุโลกและศูนย์ฯ เพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

🌼 9.00 น. เป็นการบรรยาย วิชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาทึ่ยั่งยืน (SEP to SDGs) โดย อ.คณิต ธนูธรรมเจริญ
⏰ 13:00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” โดยทีมวิทยากรจาก ศพช.ชลบุรี
ในการนี้มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน ในการทำกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยเอามื้อสามัคคี ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวในแปลง 30 ตารางวา
(อาทิตย์) 20.00 น. บรรยายในวิชา การเขียนโครงการและการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในพื้นที่ระดับอำเภอ โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย จาก สจล.

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)