📣📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣 🌼วันที่ 30 มิถุนายน 2565🌼 🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

📣📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣

🌼วันที่ 30 มิถุนายน 2565🌼
🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
🌱ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี🦈

🌼 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชลบุรี ร่วมกับ สถาบันการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ พิษณุโลกและศูนย์ฯ เพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

🌅 05.00 น. บรรยายในวิชา 3 ขุมพลัง ” พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ ” กิจกรรมรับอรุณ โดยคณะทีมวิทยากร ศูนย์ฯ ชลบุรี

หลักธรรมนำจิตใจ คำเทศดีๆ
“การขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บทบาทคุณะสงฆ์” จากพระครูสุตชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
🌅 9.00 น. บรรยายในวิชา ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
⏰ 13.00 น. ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสู่รูปธรรมความสำเร็จในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
⏰ 16:00 น. ฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน” โดยทีมวิทยากรกระบวนการ ศพช.ชลบุรี
🌅 20:00 น. บรรยายวิชา การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการร่วมทุน 3 ภาคี ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดย คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานสถาบันทิวา

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)