⏱️ 6 กรกฎาคม 2565 ฐานผักไฮโดรโปรนิคส์ ได้ทำการเก็บผลผลิตจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นผู้ดูแล เก็บผลผลิตได้ 26 กิโลกรัม

🌱 มาแล้วจร้า…ผักสดสด🌿
นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตตลอดเวลา
⏱️ 6 กรกฎาคม 2565 ฐานผักไฮโดรโปรนิคส์ ได้ทำการเก็บผลผลิตจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นผู้ดูแล เก็บผลผลิตได้ 26 กิโลกรัม และจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป
🌿 ฐานผักกางมุ้ง พร้อมและยินดีให้บริการแก่ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ การปลูกผัก ให้น้ำ ให้ปุ๋ย การดูแลผัก และผู้ที่สนใจผักสดๆ ไว้รับประทาน
ใส่ใจสุขภาพ ปลูกผักทานเอง 💪💪
🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผักกางมุ้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)