📣การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น KM Challenge ประจำปี 2565 ระดับหน่วยงาน “สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเห่งการเรียนรู้” เขตตรวจราชการ ที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

🏫ศพช.ชลบุรี ร่วมตัดสิน KM Challenge ระดับหน่วยงาน
“สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเห่งการเรียนรู้”📝

📆วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565

⏱เวลา 9.00-16.00 น

👦นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวดวงพร เลิศลำหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น KM Challenge ประจำปี 2565 ระดับหน่วยงาน “สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเเห่งการเรียนรู้” เขตตรวจราชการ ที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เข้าร่วมประกวด 3 อำเภอ ได้แก่
1) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
👱‍♂️โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายจำเริญ แหวนเพ็ชร เป็นประธานฯ เเละนายอาชีวะ เยี่ยมเเสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นกรรมการประกวด

ภาพ/ข่าว:จันทร์จิรา ปาโท

🪴พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)