🌼🌱มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ

มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ…

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมกับ กรมการปกครอง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบ Onsite ปฏิบัติการจริงเชื่อมโยงผ่านระบบ Zoom Could Meeting

– นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
– พิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และบรรยายในหัวข้อ ทำไม่ต้อง CAST
– การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ AIC
(Appreciation)
(Influence : I)
(Control: C)
– ฝึกปฏิบัติทฤษฏีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
– เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรูปธรรมความสำเร็จในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
– กิจกรรมจิตอาสา “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ”
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี”
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาภัยพิบัติ หาอยู่ หากิน”
– นำเสนอผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่อง
– พิธีมอบใบปัญญาบัตร
– พิธีปิด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กล่าวให้ขวัญและกำลังใจกับผู้เข้าฝึกอบรม

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)