🎤การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 2 ,8 และ 9

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565
เขตตรวจราชการที่ 2 ,8 และ 9 ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2565

🚀 โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ”
📜 กล่าวรายงานโครงการโดยนายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
🚀 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ
🎤 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่ และคอยให้บริการผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุม และห้องพักอย่างเป็นกันเอง
🏫 ศพช.ชลบุรี ให้บริการ ห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง ห้องพักให้บริการจำนวน 170 คน
✏️ แบ่งกลุ่ม “เหลียวหลังแลหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ ตามประเด็น 9 ภารกิจ”
🎤 เวทีนำเสนอ ผลการแบ่งกลุ่ม
🌱 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
🤵กลุ่มเป้าหมายจำนวน 170 คน 12 จังหวัด จากเขตตรวจราชการที่ 2 ,8 และ 9
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)