“เหลียวหลัง แลหน้า” เตรียมความพร้อมในการทำงาน 🌱ศพช.ชลบุรี ประชุมประจำเดือน🚀

“เหลียวหลัง แลหน้า” เตรียมความพร้อมในการทำงาน
🌱ศพช.ชลบุรี ประชุมประจำเดือน🚀

วันที่ 15 กันยายน 2565
🕖 9.00 น.
โดยนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม
– การแต่งตั้งข้าราชการ เพื่อย้ายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ ศพช.ชลบุรี
1.นายวรวิทย์ สมบัติยานุชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2.นายปฐมพงษ์ พรธีระบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
– รายงานผล แผน การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ทั้ง 3 กลุ่มงาน
– รายงานฐานการเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของศพช.ชลบุรี ที่มีถึง 21 ฐานการเรียนรู้ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ถูกกับคนกับงาน

🕖 เวลา 13.30 น.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี
มีการพัฒนาพื้นที่ กวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่ง ตัดหญ้า และจัดพื้นที่ให้สวยงาม
– จุดที่ 1 บ้านพอเพียง 30 ตารางวา
– จุดที่ 2 แปลงผักยกแคร่ (ผักไฮดิน)
– จุดที่ 3 แปลงโคกหนองนา สาธิต จุดที่ 3-4
– จุดที่ 4 บริเวณ โรงเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
– จุดที่ 5 บริเวณ รอบสระน้ำ และตามถนนเส้นด้านหลัง
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)