ศพช.ชลบุรี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนพอเพียง

🔔✏ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในโรงเรียน และการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กรูปแบบโมเดล 30 ตารางวา วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง📣📢
🎯 17 กันยายน 2565
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงาน ศพช.ชลบุรี ดำเนินการ ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในโรงเรียน และการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กรูปแบบโมเดล 30 ตารางวา วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดกลาง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และนัดศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ดังนี้
🕖 9.00 น. ลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ คัดกรองตามมาตรฐาน SHA
🚀 กล่าวต้อนรับ แนะนำบทบาทหน้าที่ ศพช.ชลบุรี อาคาร สถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา
🌱 บรรยายทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การจัดการพื้นที่ขนาดเล็กรูปแบบโมเดล 30 ตารางวา และโคก หนอง นา รูปแบบชุมชนเมือง โดยนายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี
💡Solar sell &Smart Farm ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ และทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยนายบัญญัติ อาจหาญ
☕ ชิม ชอป ใช้ กิจกรรม 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย
มีการจัดร้านขายกาแฟ และสาธิตการชงกาแฟ ไม้ดอกไม้ประดับ อเรียนรู้อาชีพการทำแซนวิชสุดอร่อย น้ำยาล้างจาน หัวเชื้อEM น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยมูลใส่เดือน
🌿 เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีบง ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
☑️ ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ และถ่ายรูปร่วมกัน
🌞 ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมด้านสถานที่ การบริการ วิทยากร การถ่ายทอดความรู้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100👍👍👍

(Visited 1 times, 1 visits today)