🌱ฐานผักไฮโดรโปรนิคส์ ได้นำต้นกล้าผักบุ้งที่เพาะไว้ ลงปลูกในแปลง

🌿 มาจร้า…มาปลูกผักกัน 🌿

นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตตลอดเวลา
⏱️ 22 กันยายน 2565 ฐานผักไฮโดรโปรนิคส์ ได้นำต้นกล้าผักบุ้งที่เพาะไว้ ลงปลูกในแปลง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🌿 แล้วพบกัน กับเทศกาลกินเจ
เราจะมีผักสดๆ ไว้รับประทาน 💪💪
🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผักกางมุ้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)