“สืบสาน รักษาและต่อยอดผ้าทอไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ใส่ผ้าไทย สวยหล่ออย่างมีสไตล์ ตามโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

ชลบุรี” 🌊 เมืองทะเลงาม..นามศรีบูรพา

ผ้าไทยใส่ให้สนุก ศพช.ชลบุรี

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566
นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการรณรงค์ เชิญชวน ส่งเสริม สวมใส่ผ้าไทย “สืบสาน รักษาและต่อยอดผ้าทอไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”
ใส่ผ้าไทย สวยหล่ออย่างมีสไตล์
ตามโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

📌 “ที่นี่ ศพช.ชลบุรี เรียนรู้ครบ จบอย่างมีคุณภาพ”

🏠ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)