ที่กดแอลกอฮอล์เจล ชนิดเท้าเหยียบ @ ศพช.ชลบุรี 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

ที่กดแอลกอฮอล์เจล ชนิดเท้าเหยียบ @ ศพช.ชลบุรี 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

เป็นผลงานของฐานคนช่างคิด ช่างเหล็ก ที่ได้ทำเป็นผลงานออกมาสู่ท้องตลาด ในราคาถูก และเป็นการสนุบสนุนในการประกอบอาชีพเสริมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

(Visited 1 times, 1 visits today)