โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตร วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

 

วีดิทัศน์ หลักสูตร วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2561รุ่นที่ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)