โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561

 

(Visited 1 times, 1 visits today)