#ประมวลภาพการฝึกอบรม… วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่ 7

  โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ “หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประจำปีงบประมาน 2562 รุ่นที่ 7 จำนวน 100คน ณ ห้องฝึกอบรมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

#วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
#ผู้นำสัมมาชีพ
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)