#ประมวลภาพการฝึกอบรม… โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

#พัฒนากรระหว่างประจำการ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)