#ประมวลภาพการฝึกอบรม… หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ 2562

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

(Visited 1 times, 1 visits today)