EP.10 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง

EP.10 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล

#วาไรตี้ผู้นำ

#เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู

(Visited 1 times, 1 visits today)