EP.12 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว Copy

EP.12 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล #วาไรตี้ผู้นำ #เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู

(Visited 1 times, 1 visits today)