EP.8 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

EP.8 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล

(Visited 1 times, 1 visits today)