108 อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแบบอย่างการทำอาชีพสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

นายคนอง ส่งช่วย ผอ.ศพช.ชลบุรี ขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ 108 อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแบบอย่างการทำอาชีพสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 

 

 
 

(Visited 1 times, 1 visits today)