โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตร เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอพัฒนาการอำเภอ

วีดิทัศน์ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)