VDO KM Challenge 2022 องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล เขตตรวจราชการที่ 9 จ.สระแก้ว

VDO KM Challenge 2022 องค์ความรู้ดีเด่นระดับบุคคล เขตตรวจราชการที่ 9 จ.สระแก้ว เรื่อง เสื้อตัวนั้นที่ฉันอยากใส่ กับชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยกระดาษแผ่นเดียว โดยนายก่อเกียรติ ตักกศิลาพันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)